VakantieBijbelClub is een jaarlijks terugkerend evenement in Zuilichem tijdens de laatste week van de zomervakantie van regio Zuid. De organisatie is in handen van een vaste stuur/werkgroep met en voor veel vrijwilligers en alle kinderen van de basisschool.

Tijdens de VakantieBijbelClub bieden we de kinderen een gevarieerd programma aan waarin we genieten van een podiumprogramma met verhalen, sketches, liedjes en interactiviteit. Ook gaan we samen aan de slag tijdens het knutselen/spel/timmerdorp. In de avond zijn er speciale programma’s voor tieners/vrijwilligers/ouders en andere belangstellenden. 

Beide PKN-kerken in Zuilichem hebben de verantwoording voor dit evenement op zich genomen, waarin we op een enthousiaste, laagdrempelige en vrolijke manier Gods liefde voor alle kinderen en volwassenen willen uitdragen.

de VakantieBijbelClub is gratis toegankelijk voor iedereen die mee wil genieten van dit geweldige feest.