De diaconale werkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste gemeenteleden die graag meewerken aan de diaconale taak van onze gemeente. Dit wordt met name gedaan door het organiseren van diaconale reizen. Zo worden er projecten in Moldavië ondersteund, via allerlei acties binnen en ook vaak buiten de gemeente.


De diaconale werkgroep bestaat uit de volgende leden:
  • Bart vd Linden (Voorzitter)
  • Caroline van Wijgerden (Penningmeester)
  • Ineke van Tilborg (Notulist)
  • Nelleke Krielaart
  • Reinier van Spronsen
  • Gerrit van Giessen jr.
  • Annelies van Wijgerden
Ons huidige project

Als Diaconale Werkgroep steunen we zowel financieel als praktisch het project van de familie Bejan in Neculãieuca.
We helpen hen met de bouw van een groot opvanghuis voor gehandicapte kinderen en schoolgaande kinderen. Daarnaast zal er naschools onderwijs worden gegeven.

wilt u ons werk ondersteunen?

bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren in de transportkosten? maak dan uw gift over op:

Bankrekeningnr:
NL80 RABO 0373 7455 32
t.n.v. Diac. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem inz DWG
ovv “Gift moldavie”

Ook kunt u een bijdrage leveren door het meedoen met onze acties: