Als Diaconale Werkgroep steunen we zowel financieel als praktisch het project van de familie Bejan in Neculãieuca. We helpen hen met de bouw van een groot opvanghuis voor gehandicapte kinderen en schoolgaande kinderen. Daarnaast zal er naschools onderwijs worden gegeven.

Gheoghe en Tamara Bejan zijn in 2014 begonnen met de bouw van een gezinshuis voor (wees)kinderen, Casa Speranta genaamd “House of Hope”. Beiden kennen door hun werk op school de trieste situatie van de kinderen in de verschillende gezinnen en weten hoe hard een dergelijk huis nodig is.
Gedreven door een grote dosis bewogen overtuiging en doorzettingsvermogen én vertrouwen op God zijn zij van start gegaan.

Het familiehuis wil hoop geven aan kinderen in nood. Kinderen zonder ouders dan wel ouderlijk gezag. 
Hoop voor morgen en hoop voor hun toekomst, door ze te laten opgroeien in een stabiele en veilige omgeving. Daar waar liefde en persoonlijke aandacht aan de kinderen gegeven wordt en waar de kinderen de mogelijkheid geboden wordt om zich persoonlijk en geestelijk te ontwikkelen waarmee ze meer kansen krijgen voor de toekomst. 
Het familiehuis wil dat doen vanuit de inspiratie van het Evangelie en Gods onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen. De leiding van het familiehuis stelt zich ten doel een educatieve en spirituele (christelijke) omgeving te waarborgen waar kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen.

Samen met de familie Bejan, de Gereformeerde kerk te Zuilichem en de Bronkerk te Ugchelen zal Casa Speranta worden opgebouwd en ingericht.

Inmiddels is het alweer een tijd geleden dat er een werkgroep met deelnemers uit onze gemeente samen met leden van de kerk uit Apeldoorn naar Moldavië zijn geweest om te helpen met de bouw. De mensen daar zijn ondertussen hard doorgegaan met de bouw en ze houden ons regelmatig op de hoogte van de vorderingen. De afwerking binnen is in volle gang en dit vergt nog veel tijd en geld.

In 2020 is het gehele gebouw door een klusploeg vanuit de Bronkerk en GKGZ voorzien van laminaat, een gigantische klus die we in een week konden realiseren! hierdoor is het nu mogelijk om al groepen kinderen te ontvangen, zij het door Corona mondjesmaat.

Dit gehele project wordt financieel gedragen door giften van gemeenteleden en door het houden van verschillende verkoop acties gedurende het jaar. Een belangrijke donateur die we bij naam hier willen noemen is Stichting Kringloopwinkel de Spullenwaard in Zaltbommel. Mede door hun bijdrage hebben we in 2020 een vrachtwagen met goederen naar Moldavië kunnen sturen, en is er in 2021 een goede trap geplaatst.

Ieder jaar proberen we een werkweek te organiseren waarbij gemeenteleden en geinterreseerden helpen met klussen in het projecthuis. Dit heeft een tweeledige uitwerking: wij betekenen iets voor hen, maar wij mogen ook iets proeven van Gods aanwezigheid in het land Moldavië.

Heb je  zin om mee te gaan met een van de werkreizen die we organiseren of heb je vragen? Neem dan contact op met de Diaconale Werkgroep