Om te groeien in het geloof is het belangrijk dat je in gesprek kunt gaan met anderen.
Daarom zijn er binnen onze gemeente groeigroepen.

Gemeente Groei Groepen zijn gesprekskringen waarin groei in geloof, gemeenschap en ontmoeting centraal staan. Het is een vorm van gemeenteopbouw.
Gemeenteleden die op een groeigroep zitten, ervaren een enorme verdieping in hun geloof en voelen zich opgenomen in en betrokken bij de kerkgemeenschap.

De diverse groeigroepen komen in de periode oktober t/m mei/juni om de twee weken, bij elkaar om met elkaar na te denken over een aantal thema’s, aan de hand van materiaal dat in overleg met de betreffende groepen wordt uitgezocht.

 Samen de bijbel lezen, je (on)geloof delen, vragen stellen, samen praten en bidden, maar ook vreugde en verdriet delen zijn belangrijke onderdelen van deze avonden.

 Wilt u/wil je meer weten? Of zou u/zou je graag met de groeigroepen mee doen?

Neem dan contact op met Gerda van Hazendonk of Judith de Jager.

 Gerda van Hazendonk- Opendorp
06- 83178047
Email

Judith de Jager- de Bruijn
0418 785315
email

Groeigroep