De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. Tevens geldt dat voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

 Bestuur
De Gereformeerde kerk Gameren/Zuilichem wordt bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit: de predikant, preses, scriba, 6 ouderlingen, 2 jeugd-ouderlingen, 6 diakenen, en 3 ouderling-kerkrentmeesters.

College van Kerkrentmeesters
Naast de drie ouderling-kerkrentmeesters, waarvan er één de voorzitter is, bestaat het college uit een secretaris, een boekhouder en een algemeen lid.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘ Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Generale regeling voor de kerkelijke werkers’.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

ANBI regeling Gemeente
Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.

kerkelijke gemeente

Naam ANBI: Gereformeerde Kerk te Gameren – Zuilichem
RSIN/Fiscaal nummer: 8239 71 090
Websiteadres:  www.gerefkerkzuilichem.nl
Website ANBI-deel:  https://www.gerefkerkzuilichem.nl/anbi/
E-mail:  [email protected]
Contact: Scriba

Diaconie

Naam ANBI: Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Gameren – Zuilichem
RSIN/Fiscaal nummer:
8241 21 090
Websiteadres:  www.gerefkerkzuilichem.nl
Website adres ANBI-deel:  https://www.gerefkerkzuilichem.nl/anbi/
E-mail: kerkrentmeesters @gerefkerkzuilichem.nl
Contact: Kerkrentmeesters