Op Zondag 21 maart om 18:30 is er weer een passiegloriedienst.
Thema: samen op weg naar pasen.
Medewerking wordt verleend door Lucia vd Pol. (Piano en Zang)

Verzoekliederen kunnen voor 4 maart worden ingeleverd bij ds. Inge