Een tweetal weken geleden heeft onze gemeente een beroep uitgebracht op proponent Leenman. Gisteren mochten we een antwoord ontvangen.

Gistermiddag heeft proponent Heime Leenman contact opgenomen met onze gemeente om zijn antwoord te delen. We zijn dankbaar dat hij de roep uit onze gemeente positief heeft beantwoord.
Over een korte periode zal de pastorie weer worden bewoond door een voorganger van onze gemeente. Wonderlijk!

De komende weken worden ‘de details’ verder uitgewerkt, bijvoorbeeld de verhuisdatum en de intrede- en bevestigingsdienst. Als er meer informatie bekend is wordt deze met u gedeeld.