Afgelopen maandag werden Turkije en Syrië getroffen door twee allesverwoestende
aardbevingen, gevolgd door meer dan 25 naschokken. Duizenden mensen hebben de ramp
niet overleefd, en dat aantal loopt nog steeds op. Daarnaast zijn er tienduizenden gewonden
en vele gebouwen zijn ingestort.

Kerk in Actie is direct begonnen met een noodhulpactie voor de slachtoffers in Syrië, omdat
ze daar via onze partners, lokale kerken, hulp op de juiste plek kunnen geven.
Hulp is dringend nodig, want na een bloedige burgeroorlog gevolgd door een diepe
economische crisis is dit opnieuw een grote ramp voor een kwetsbaar land als Syrië.
De situatie is des te moeilijker omdat de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw,
regen en het is koud.

Kerken vangen zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van
maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun
beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.

Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken maximaal vanuit het noodhulpprogramma dat in
Syrië al jarenlang actief is.
Zondag collecteren we voor de zwaar getroffen bevolking van Syrië. Doe mee en geef! Uw
steun is dringend nodig.

voorbeelden van waar de opbrengst naartoe gaat:
30 euro: een hygiënepakket voor 2 personen
50 euro: een dag eten en drinken voor een getroffen familie
75 euro: dekens en matras voor dakloze Syriërs

Namens ds. Selimian, predikant van een van de partnerkerken in
Aleppo, zeggen we: “Dank voor uw bezorgdheid, gebed en hulp.