De versoepelingen rondom het coronabeleid worden door de overheid nu flink uitgebreid. Wat heerlijk dat steeds meer kan en mag en dat we elkaar in de kerk dus hopelijk weer meer gaan zien en spreken.

Als kerkenraad willen wij ook graag meegaan in deze versoepelingen. Ook nu, zoals we dat tot nu toe altijd hebben gedaan, hebben we ons laten leiden door het advies vanuit de PKN. Dit advies luidt om zeker te versoepelen, maar nog wel aandacht te blijven besteden aan wat afstand. Zeker ook om onze mede broeders en zusters met een meer kwetsbare gezondheid ook de ruimte te geven om naar de kerk te komen. De kerk is immers van én voor ons allen. Daarom zullen we vanaf heden tot in ieder geval 1 november 1 stoel ruimte tussen personen uit niet hetzelfde gezin hanteren.

Gelukkig kunnen we al een enorme stap voorwaarts maken. Laten we verstandig omgaan met de ons gegeven ruimte. Letterlijk en figuurlijk! Het alfabetsysteem en aanmeldsysteem vervalt hiermee ook per direct.