De Bijbel roept ons op om te bidden zonder ophouden. Bidden is dus op zijn minst iets van iedere dag. Maar bidden vraagt wel om discipline.
Paulus vergelijkt ons geestelijk leven met topsport. Een topsporter wordt gekenmerkt door: Naast een enorme inspanning tijdens de training, laat hij/zij er ook veel voor staan.

De vraag is nu wat wij uit ons schema schrappen om te zorgen dat de discipline van gebed een vaste plaats in ons leven krijgt.
De kracht van samen bidden is te vergelijken met een kabel. Een kabel bestaat uit verschillende losse draden. Afzonderlijk zijn die draden niet zo sterk. Vlecht je ze samen tot een geheel dan wordt zo’n kabel ijzersterk.
Zo gaat het ook met samen bidden. Daarom zijn er ook voor het seizoen 2020-2021 weer avonden om samen te bidden.

Bid u mee?
In de Kerk, in de Consistoriekamer, elke twee weken op maandagavond.

Gebedsboek
In de hal van de kerk ligt een gebedsboek. De hierin geschreven woorden worden in gebed gebracht tijdens het Gebedsmoment.

Wanneer?
Iedere 2 weken op maandagavond, van19:30-20:15

  • Maandag 26 april
  • Maandag 17 mei (Afsluiting voor de zomer)

Hoe ziet een Gebedsmoment eruit?

19:30   Aansteken kaars, beginnen met een lied of Bijbellezing
19:40   Voorbeden uit Gebedsboek lezen, kort nieuwe voorbeden noteren waarvoor we vanavond willen bidden
19:50   Kringgebed (het Gebedsboek gaat rond als geheugensteun)
20:15   Afsluiting

Namens het gebedsteam,

Eike van Tuijl
Piet Stoel
ds. Inge Eckhardt
Caroline Dingemans, 06-57115826,
Annelies van Wijgerden