Help jij de vluchtelingen in Moldavië?
De diaconale werkgroep organiseert samen met de Diaconie een inzamelingsactie om directe financiële hulp te kunnen bieden.

Op dit moment komen er vanuit Oekraïne veel vluchtelingen naar Moldavië. Een land dat zelf hulp zo hard nodig heeft. Onze vrienden ter plaatse vangen op dit moment al veel vluchtelingen op en er zijn meer vluchtelingen onderweg. Nagenoeg alleen vrouwen met kinderen omdat de mannen achterblijven in Oekraïne. Zij worden opgevangen bij mensen thuis. Er is nu snel extra steun nodig om de vluchtelingen te helpen met eten, dekens, kleding, luiers enz. Wij steunen de lokale bevolking in hun hulp aan de vluchtelingen zodat zij de benodigde spullen daar ter plaatse kunnen aanschaffen.

Help jij, helpt u mee? Meehelpen kan door een donatie op ons rekeningnummer
NL80 RABO 0373 7455 32
t.n.v. Diac. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem inz DWG
onder vermelding van “Gift Oekraïne”

Doneer hier direct

Deze actie wordt mede ondersteund door de Diaconie, de collecte van 13 maart as zal tevens bestemd zijn voor dit doel.