In de vorige intercom is er een oproep gedaan voor mogelijk ideeën voor fondswerving in het najaar. Enkele gemeenteleden hebben hier op gereageerd.
bedrag

Om de ideeën concreet te maken en verder uit te werken willen we graag op woensdag-
avond 13 september om 19:30 in de kerk hiervoor een opstartavond houden, waarin we samen vaststellen wat de actie zal zijn, wanneer de actie zal plaatsvinden en verdere taakver- deling en dergelijke.
Als u mee wilt denken en ook mee wilt doen, dan van harte uitgenodigd bij deze avond!

Namens het College van Kerkrentmeesters, André Kaasjager