U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een Microsoft Teams-vergadering

Titel: Week van Gebed – Gebedsmoment
Tijd: donderdag 20 januari 2022 19:30:00 Midden-Europese standaardtijd

Neem deel aan de vergadering op uw computer of mobiele app
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ4MzAzYzMtZWVhNS00MzNjLThiMjUtMGZiYzNmOWQxZjc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218960360-3aac-4299-903a-77f95ce07a4f%22%2c%22Oid%22%3a%2297458336-7f54-41c0-bd3b-028218dc8377%22%7d