Met dankbaarheid mag de kerkenraad de namen aan u bekend maken, van gemeenteleden die bereid gevonden zijn om een ambt te aanvaarden:

Voor het ambt van jeugdouderling is dat zr. Eline van ’t Zelfde-van Maaren.
Zr. Betsy van Wijk-van Dalen als diaken
en br. André Kaasjager als ouderling kerkrentmeester.

Als er geen gegronde bezwaren worden ingediend, hopen we hen op zondag 9 oktober in het ambt te bevestigen.