Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook
dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in Nederland en
Nederlandse gevangenen in het buitenland.
Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte
justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld
staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met Pasen
wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn
opstanding geeft hoop op een nieuw begin.”

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.
Het zijn dubbele kaarten, de bovenste kaart is voor de gedetineerde
in Nederlandse gevangenissen zelf, daar mag u op de linkerkant een
persoonlijke groet zetten en eventueel uw voornaam, de onderste
(aangehechte kaart) moet worden gefrankeerd zodat de
gedetineerde deze kaart zelf aan iemand kan sturen. Wij, de
diaconie, verzenden alle kaarten in een verzamelenvelop naar het
centrale adres in Utrecht (dit kan t/m 5 maart 2023), en worden
daar verdeeld over de inrichtingen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen,
zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet
precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een
bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een
feestelijke gebeurtenis als de kaarten tijdens de kerkdienst in de
gevangenis worden uitgedeeld.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u
paasgroeten zullen sturen! Alvast hartelijk dank!
De kaarten worden op zondag 26 februari uitgedeeld en moeten op
zondag 5 maart weer worden ingeleverd in de kerk!!