Wanneer?

Op 17 maart a.s. zullen we een gemeenteavond organiseren. Oorspronkelijk stond deze avond, zoals gebruikelijk, gepland na de biddagdienst. Echter, we hadden de avondklok over het hoofd gezien en daardoor blijft er te weinig tijd over om met elkaar in gesprek te gaan. Hopelijk bent u bereid een week later ook aan te sluiten. We starten om 19.15uur.

Thema
Zoals gebruikelijk kijken we tijdens deze gemeenteavond terug en vooruit wat betreft onze financiële situatie. Dit keer koppelen we er ook een duidelijk thema aan: ‘ik ben er voor jou’.
Want een kerk werkt alleen als we dit vanuit 2 kanten doen. De kerk is er voor jou, maar jij bent er ook voor de kerk.
We stellen als kerkenraad graag de volgende vraag aan alle gemeenteleden, zowel jong als oud en iedereen daar tussenin:
Welke verwachtingen/behoeftes heb ik over de kerk voor mij persoonlijk en als gemeente.
We zullen op een interactieve manier via een online verbinding in gesprek gaan die avond. Voor zover ons dat natuurlijk lukt op afstand. Want, helaas ook nu kunnen we elkaar nog niet live ontmoeten. Graag tot dan!

Namens de Kerkenraad.