Afgelopen zondag hebben we kennis gemaakt met Proponent Leenman. Vandaag is het beroep vanuit onze gemeente aan hem overgebracht.

Vandaag hebben een aantal kerkenraadsleden en leden van de beroepingscommissie de beroepbrief bij proponent Leenman bezorgd. Daarmee hebben we als gemeente een beroep op hem uitgebracht om het ambt van predikant op te nemen.
Met het bezorgen van de brief is een periode van 3 weken gestart waarin proponent Leenman de vraag kan overdenken.
Proponent Heime Leenman en zijn vrouw Edith in uw voorbeden aanbevolen!