Hoe de Week van Gebed in 2021 zal verlopenis natuurlijk nog even onzeker. Tot 19 januari zijn er geen live-kerkdiensten als gevolg van het Corona-virus en hoe het daarna gaat, zullen we af moeten wachten.
Voorlopig gaan we er van uit dat we het programma kunnen uitvoeren zoals hieronder weergegeven is. Via de beamer en livestream houden we u op de hoogte.
De Week van Gebed voor de Eenheid wordt jaarlijks gevierd. Voor 2021 is dat van 17 t/m 24 januari, met als overkoepelend thema: #blijfinmijnliefde.
Dit thema is ontleend aan Johannes 15 vers 5-9: “Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.”

In Zuilichem wordt de gebedsweek, ook dit jaar weer, georganiseerd door de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk gezamenlijk.
Speciaal tijdens de Gebedsweek voelen we ons verbonden met alle bidders in ons land en wereldwijd.
Op de inloopochtend/-avond is er ruimte voor een gezamenlijk kringgebed maar mocht u zelf in stilte God willen zoeken, dan is daar natuurlijk ook ruimte voor.

Maandag 18 januari
Gereformeerde kerk                            inloop:      19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Verborgen groeien

Dinsdag 19 januari
Gereformeerde kerk                            inloop:      09.45 uur start: 10.00 uur
Thema: Eén lichaam vormen

Woensdag 20 januari
Hervormd centrum De Poort                inloop:      19.45 uur start: 20.00 uur
Thema: Samen bidden

Donderdag 21 januari
Hervormd centrum De Poort                inloop:      09.45 uur start: 10.00 uur
Thema: Veranderd door het Woord

Vrijdag 22 januari
Gereformeerde kerk                            inloop:      19.45 uur start 20.00 uur
Thema: Liefde tonen

Het thema is gekozen door de zusters van Grandchamp. Hierin weerspiegelt het charisma van deze oecumenische gemeenschap die zich toelegt op het gebed en het werk voor de eenheid van Christenen.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

Wij hopen u op een van deze gebedsmomenten te mogen begroeten.

Gebedspunten kunt u ook in de gebedsboek in de hal van de kerk noteren.

#