Op zondag 6 september 2020 vierden we het Welkom: jij bent welkom bij God en in de kerk! Veel mensen vierden de openluchtdienst mee, en daar stonden we stil bij de Stille Preek die voortdurend boven ons hoofd wordt gehouden: de prachtige luchten vertellen wie God is, dat Hij groot is en houdt van schoonheid. Habakuk (zijn naam betekent omhelzing) kwam heel dichtbij in deze tijd van corona. We voelden ons door het zonnetje omhelsd, en door Gods liefde, die tot ons kwam door de verschillende liederen die mensen voor ons hadden uitgezocht. Een opsteker, een bemoediging. We sloten af met koffie, thee en een lekkernij en er werd nog lang doorgepraat. Daarna scheurden tientallen fietsers over de dorpen heen om alle adressen aan te doen van de fietspuzzeltocht. Het was een hele onderneming. Tenslotte orgelspel in de avonddienst, we konden samen zingen in klein gezelschap…het toetje van de dag!

Ook voor u, voor jou die dit leest geldt: Wees welkom bij God. En welkom in de kerk.

Als jij ergens mee zit, meer wilt weten of een keer wilt praten over God en geloof, kerk en Bijbel: [email protected]