De Bijbel roept ons op om te bidden zonder ophouden. Bidden is dus op zijn minst iets van iedere dag. […]