Onze enthousiaste geloofsgemeenschap komt elke zondag tweemaal samen om God te aanbidden, met Hem te praten en naar Zijn Stem te luisteren. In Zijn aanwezigheid vinden we rust voor onze ziel en een vrede die de wereld ons niet geven kan. Ook de ontmoeting met elkaar is essentieel, om met elkaar op te trekken en ons geloof te delen.

Wat geloven we? Dat kun je zien aan het grote Kruis dat aan de muur hangt. We geloven in de genade van God, die Hij aan mensen betoont door Jezus Christus, Die Zijn leven voor ons heeft gegeven. Ieder mens wordt geroepen om in de vrijheid te leven waarin God ons stelt, vanuit genade. We vieren wekelijks deze genade en bidden God om groei in vrij zijn, groei in het verlangen naar de kracht van de Heilige Geest, groei in aandacht voor Gods Woord en het gehoorzamen aan Hem. 

Hiernaar zoeken wij en dat doen we graag samen met iedereen die daar ook nieuwsgierig naar is. Het is fijn als ook jij binnenkomt en meedoet. Vaak blijkt de gemeente dan een ‘warm bad’ te zijn. Er zijn ook allerlei doordeweekse activiteiten waaraan velen deelnemen.

Voor wie een plek zoekt om te geloven, voor wie een tijdelijke herberg nodig heeft onderweg, voor wie zomaar even wil kijken…de deur staat open.

Nieuwsgierig geworden? Neem  contact op met de kerkenraad.