Wat gebeurt er in onze kerk?

In het gebouw van de gereformeerde kerk Gameren – Zuilichem in Zuilichem komen iedere zondag de leden van onze kerk samen voor een eredienst. 
We ontmoeten elkaar voor-, tijdens- en na de dienst en samen met de predikant die als voorganger optreedt, zingen wij liederen (Psalmen, gezangen en geestelijke liederen).

Centraal in de dienst staat de overdenking (preek) en bidden wij tot God. Het geloof beperkt zich niet enkel tot de kerk, de zondagse diensten en de mensen die daar ‘kerken’. Het geloof is het dagelijkse leven met God in de wereldwijde kerk van Jezus Christus. De kerkdeuren staan open voor iedereen. Voor een ieder die lid is, maar ook voor een ieder die een kijkje wil komen nemen. En is er dan iets wat u wilt weten? Vraag er naar, de mensen geven u graag antwoord! 

Wilt u nu al meer informatie? neem dan contact op met onze predikant

Hoe ziet een eredienst er uit?

Als u voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken is het wellicht fijn dat u weet wat er zoal staat te gebeuren. De volgorde van een kerkdienst noemen we liturgie. In de kerk komen wij iedere zondag samen als leden van de gemeente om God en elkaar te ontmoeten. Wij noemen dit een eredienst, een dienst tot eer van God. Hier horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus.

Ook bidden wij tot God en zingen tot Zijn eer psalmen en gezangen. Wij zingen uit het Liedboek voor de Kerken en de Evangelische Liedbundel, waarvan een aantal ‘leenexemplaren’ beschikbaar zijn. Voorganger in de eredienst is onze eigen predikant, of een andere dominee. 

Avondmaalsdienst

Het Heilig Avondmaal: Ook kan het gebeuren dat u een kerkdienst meemaakt, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt.

Hierbij denken we er aan dat onze Heer Jezus Christus voor ons gestorven is om ons met God te verzoenen. 

Een ieder die Belijdenis heeft afgelegd van zijn of haar geloof en gasten die in hun eigen gemeente toegelaten worden tot het Avondmaal, worden van harte uitgenodigd om met ons deel te nemen aan het avondmaal. 

Doopdienst

De Heilige Doop: Het kan zijn, dat u een kerkdienst meemaakt, waarin een kind of een volwassene de Heilige Doop ontvangt. Dit is een aanduiding dat iemand bij de Heer hoort en in Zijn gemeente is opgenomen.