De diakenen vormen samen het College van Diakenen. Het College van Diakenen heeft rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de gemeente in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard wordt vertegenwoordigd door het College van Diakenen. Het College van Diakenen kan zijn middelen alleen aan diaconale doeleinden besteden.

Taken van de Diaconie:

 • De dienst bij de viering van het Heilig Avondmaal
 • Inzamelen en besteden van de collectes en giften
 • Het verlenen van bijstand, verzorging of beschermen van hen die dat behoeven, dichtbij en veraf
 • Nemen van initiatieven gericht op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn
 • Aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid met betrekking tot socialevraagstukken
 • Beheren van de financiele zaken die bestemd zijn voor het diaconaat

Diakenen

 • Arno Bok, Voorzitter
 • Betsy van Wijk – van Dalen
 • Teunie Pelle
 • Lize Kooijman
 • Elma de Graaf