Het College van kerkrentmeesters is belast met het beheer van de kerkelijke bezittingen en met de financiële aangelegenheden van de kerk.
Dit houdt onder andere in:

 • Het in goede staat doen houden van de gebouwen
 • Het administreren en innen van de vaste vrijwillige bijdragen
 • Het jaarlijks indienen van de baten en lasten van het afgelopen jaar
 • Het indienen van een begroting over het volgend jaar bij de kerkenraad
 • Het beheren van de archieven

Het College van kerkrentmeesters bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn worden door de kerkenraad benoemd. Ze worden door de kerkenraad aan de gemeente voorgedragen.

De ouderling-kerkrentmeesters

 • André Kaasjager, Voorzitter
 • Kees Donkersloot

De leden

 • Michael de Vries, Penningmeester
 • Liesbeth van Steenis, Secretaris
 • Nico van Wijk
 • Administrateur

Wilt u bijdragen?

College van Kerkrentmeesters

Bankrekeningnr. NL72 RABO 0373 7449 00
t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem

Penningmeester M. de Vries
 
e-mail

Diaconie/zending

Bankrekeningnr. NL56 RABO 0373 7448 97
t.n.v. Geref. Kerk Gameren-Zuilichem

Penningmeester Teunie Pelle 
Buitentuin 62, 5301WD Zaltbommel
 
e-mail