De ouderlingen zijn het eerste aanspreekpunt voor alle leden binnen de betreffende wijk. Met uw wijkouderling kunnen de pastorale aangelegenheden van persoonlijk belang worden besproken. Indien u zaken van algemeen belang wenst te bespreken kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Bert van Willigen, voorzitter(preses)
Greet van Giessen-Makkink, secretaris(scriba), 0418-671478e-mail


De Wijkouderlingen

  • Wijk 1: Sjaak van ’t Hoog
  • Wijk 2: Eike van Tuil
  • Wijk 3: Frandirka Dingemans – van Maaren
  • Wijk 4: Heiltje Dijkstra – de Weert
  • Wijk 5: Grad van Maaren
  • Wijk 6: Gerda van Ieperen – van Steenis

De jeugdouderlingen

  • Heleen van Binnendijk – Pruijssers