Ds. Inge Eckhardt – Groeneveld

inds 5 maart 2017 mag ik voorganger zijn in de gemeente. Welk vlees hebben we in de kuip?

In 2001 kwam ik op een nieuwe manier in aanraking met Christus tijdens een uitwisselingsjaar in de VS. Het christelijk geloof was een belangrijk deel van mijn opvoeding maar was in die periode van mijn leven op de achtergrond geraakt. Plotseling besefte ik me dat God het Fundament is van mijn leven, de grond onder mijn voeten. Het was als Thuis komen. Ik keerde 180 graden om en besloot theologie te gaan studeren. Steeds sterker voelde ik me geroepen predikant te worden en God op die manier te dienen. Daarom koos ik de master Gemeentepredikant. Toen ik afstudeerde volgde een eerste roeping naar het dorp Ingen (Betuwe) in 2012. Een tweede roeping volgende naar Gameren-Zuilichem in 2017. We zijn benieuwd waar God ons leiden zal en vertrouwen erop dat Hij ons brengt waar we nodig zijn. 

Sinds 2009 ben ik getrouwd met Peter. We ontmoetten elkaar tijdens vrijwilligerswerk voor de Kerkelijke Lokale Radio in Veenendaal. Daar maakten we samen het programma ‘Hour of Praise’. Peter is Systeembeheerder en zingt en wandelt graag. God schonk ons vier kinderen, in 2010 Ivana, op een dag vol sneeuw. In 2012 Joah, in een hittegolf. In 2014 Elisa, op een zachte voorjaarsdag. In 2016 Benja, waarvan we dachten dat het een meisje was, maar het was een kleine 6 pond wegende Benjamin. Het gezinsleven maakt het predikantschap extra boeiend, omdat ik nu van binnenuit merk wat het van ouders vraagt het geloof voor te leven en over te dragen.

Kenmerkend voor mij als predikant is een verlangen naar de werking van Gods Heilige Geest in de kerken van nu. Vernieuwing is nodig, maar op welke manier? Daarin moet de Geest ons voorgaan. Mijn droom is dat mensen Christus dagelijks willen volgen, in alle dingen die zij doen, en dat ze dat niet individueel maar samen met anderen willen doen, ongeacht hun huidskleur, status of achtergrond. Wie je ook bent; je bent welkom om bij Christus te horen en samen op weg te gaan om Hem te dienen, onderweg… naar het grote Bruiloftsfeest.

Tot slot hieronder een gedeelte uit de brief waarin ik schreef het beroep naar Gameren-Zuilichem aan te nemen:

“Zoekend naar de roeping die er rondom Zuilichem zou kunnen zijn, vond mijn hart rust in Efeziers 3: 14-21. In deze Bijbeltekst zien we Paulus neerknielen, om voor de gelovigen in Efeze te bidden dat zij vol mogen stromen met Gods volkomenheid. De HEERE liet aan mij zien, dat ik mij samen met u, mag inzetten om te groeien in die geknielde houding. Om ook hier op deze plaats en in deze tijd samen te bidden om Gods vervulling en volkomenheid, voor jong en oud. Opdat u, opdat de gemeente, zal ‘volstromen’.”

Zegen en groet,

Ds. Inge Eckhardt-Groeneveld, Poortwegje 5, 5305 CS ZUILICHEM Telefoon: 0418-672755 email

X