Vacant

Op 11-09-2022 hebben wij na 5 jaar afscheid genomen van onze vorige predikant, ds. Inge Eckhardt. 

pastorale zaken worden in de vacante periode waargenomen door dhr. Jan Ockers.