Deze profielschets van een te beroepen predikant(e) is nauw verbonden aan ons gemeenteprofiel en ons beleidsplan en dient daarom in samenhang gelezen te worden.

Wat voor gemeente zijn wij?

Wij zijn een actieve en veelkleurige PKN gemeente in het mooie dorp Zuilichem, prachtig gelegen aan de Waal. Wat ons bindt, is ons geloof in God de Vader, het verlossingswerk van Jezus Christus en de werking van de Heilige Geest.

Onze leden hebben verschillende kerkelijke achtergronden: gereformeerd, hervormd en evangelisch.

Onze gemeente bestaat uit leden van alle leeftijden. Van jonge gezinnen tot leden “op leeftijd”.

In onze gemeente wordt een grote hoeveelheid activiteiten georganiseerd voor jong en oud. We staan open voor vernieuwing en zijn bezig om op een eigentijdse wijze ‘kerk te zijn’. We willen groeien in onze relatie met God, een trouwe en liefdevolle gemeente zijn, met elkaar delen, omzien naar elkaar, onze verschillende gaven inzetten en elkaar enthousiasmeren in geloof.

Dat willen we in praktijk brengen door een open en gastvrije gemeente te zijn, getuigend van de liefde van God, het verlossende werk van Jezus en omzien naar de ander in onze omgeving en in de wereld.

Wat voor predikant(e) zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een predikant(e) voor 32 uur per week (0,8 fte). We zoeken naar iemand die hart voor mensen heeft en vanuit zijn of haar geloof in Christus mensen wil verbinden. Iemand die zich geroepen voelt om midden in onze gemeente te staan. Concreet:

 • Een predikant die zich thuis voelt  in een toegankelijke en gastvrije gemeente, die elkaar vooral op de zondagse Erediensten ontmoet.
 • Een predikant die samen met de gemeente zoekt naar verbinding en gemeenschap, met elkaar en met God.
 • Een predikant die vanuit persoonlijk geloof in de drie-enige God een leidende en coachende rol op zich neemt om de gemeente toe te rusten en op te bouwen.
 • Pastoraal werkzaam is o.a. bij bijzonder pastoraat, zoals bij ziekte en overlijden
 • Op een enthousiaste en eigentijdse manier kan voorgaan in de erediensten, waarin het verlossend werk van Jezus Christus centraal staat;
 • Meewerkt en – initieert om samen een open, gastvrije en toekomstgerichte gemeente te zijn, mede met het oog op onze (jonge) gezinnen.
 • Enige ervaring als predikant of als proponent of op andere wijze relevante ervaring is wenselijk.

Daarnaast waarderen we het als een predikant in het dorp of de nabije omgeving woont maar hierovergaan we graag in gesprek. Eventuele ondersteuning bij het vinden van geschikte woon- of werkruimte is mogelijk.

Het zou fijn zijn als de predikant zich herkent in de kernkwaliteiten:

 • Empathisch
 • Inspirerend
 • Verbindend
 • Communicatief sterk

Geïnteresseerd? Voor reacties en/of vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de beroepingscommissie.