Intercom is het kerkblad van onze gemeente

 In de Intercom treft u gegevens aan over activiteiten die er in de kerk te doen zijn. Daarnaast staan er zaken in zoals: berichten uit de kerkenraad, wel en wee van de gemeente, verjaardagen van ouderen in de betreffende maand, kerkdiensten, etcetera.

Intercom verschijnt maandelijks. Voor de maanden juli en augustus komt een gecombineerde editie uit.
Intercom wordt bezorgd in de week vóór de eerste zondag van de betreffende maand.

Kopij voor Intercom kan tot uiterlijk de maandag voorafgaande aan de week van verspreiding, ingestuurd worden naar dit  emailadres.

Elke maand verzamelt een lid van het redactieteam de kopij. Hij / zij zorgt voor de opmaak van de Intercom. Het redactieteam heeft het recht om de geleverde kopij zo nodig aan te passen of in te korten.Het team bestaat uit:

Hilda en Jan Albert de Haan-Smit
Wilma Teeuwen-van Dalen
Nel Meliefste
Petra van Zanten-Vroegh

Voor vragen over inhoud van de Intercom kunt u terecht bij de redactie.

Abonneren

U kunt zich abonneren op een gedrukte versie van de Intercom.

Een abonnement van het kerkblad Intercom kost € 20,- per jaar.
Voor het aanvragen / beëindigen van een abonnement of voor vragen over de bezorging van de drukwerk versie, kunt u contact opnemen met: 

Piet Stoel, 0418-671932,  e-mail

De digitale versie van de intercom is kosteloos en verschijnt maandelijks in de Scipio app.
In de app is ook een historie te vinden van vorige versie van de intercom

Omdat in ons kerkblad privacygevoelige informatie kan staan, kunnen we niet toestaan dat iedereen de digitale versie opvraagt.