De gemeente als kerk is een gemeenschap waarin we de opdracht hebben om te zien naar elkaar.

De apostel Paulus geeft in 1 Corinthiërs 12 vers 25 hier inzicht in en zegt het zo: … dat alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 

Gedeeld verdriet is half verdriet, gedeelde blijdschap dubbele blijdschap.

Wanneer er vreugde of verdriet is, laat u dat dan aan ons weten? Klik op één van de onderstaande links voor meer informatie:

 

De geboorte van een kind is een prachtig wonder.

Dopen is een moment waarop we mogen zien dat God voor onze kinderen wil zorgen.

Dopen is een moment waarop we mogen zien dat God voor onze kinderen wil zorgen.

Wie op zijn of haar huwelijksdag naar de kerk komt, is al getrouwd. Wat heeft de kerk daar dan nog aan toe te voegen?

Door lid te worden van een kerk geef je aan dat je met de mensen van de kerk je geloof wil delen.

Bij overlijden van een familielid dat lid is van onze gemeente, neem indien mogelijk onmiddellijk contact op met de predikant en/of wijkouderling

Alle informatie voor als een uitvaart vanuit de gereformeerde kerk moet worden geregeld

Stuur bij verhuizing altijd een verhuiskaart naar de scriba en het kerkelijk bureau, zodat uw verhuizing tijdig geregistreerd kan worden.

Geef zo mogelijk de datum van opname en het betreffende ziekenhuis tijdig door aan de predikant en de wijkouderling.

Wilt u graag iets mededelen in een kerkdienst? of vindt u het fijn als er voor u wordt gebeden?