Mededelingen die voor de hele gemeente van belang zijn, worden aan het begin van de ochtenddienst en de avonddienst afgekondigd. U kunt dit doorgeven aan de scriba, graag uiterlijk vrijdagavond, via e-mail. Van berichten die later binnenkomen, kan niet gegarandeerd worden dat ze nog meegenomen kunnen worden.

Wanneer u in het ziekenhuis bent opgenomen, kunt u dit door (laten) geven aan de predikant en/of uw wijkouderling. In overleg met u wordt dit door de predikant meegenomen in de voorbeden. Ook wordt, als u daar prijs op stelt, uw tijdelijke adres op adresbriefjes bekend gemaakt op het prikbord in de hal van de kerk, zodat belangstellenden een kaartje kunnen sturen. Het is dan wel van belang dat u ook doorgeeft wanneer u weer uit het ziekenhuis bent ontslagen.