Dopen is een moment waarop we mogen zien dat God voor onze kinderen wil zorgen. Tegelijk kan het ook beleefd worden als teken van dankbaarheid voor een nieuw leven. Of juist een verbinding met vorige generaties. Als gemeente dopen wij om uiting te geven aan Gods trouw voor ons.

Wil je je kind laten dopen, neem dan contact op met je wijkouderling of met de scriba.

Als voorbereiding op de doop vinden gesprekken plaats met de dominee, de ouderling en mogelijk andere doopouders. In het eerste gesprek gaat het over de achtergrond van dopen, in het tweede gesprek is het onderwerp opvoeding en christelijk geloof. 

We gaan uit van de traditionele doop: besprenkeling met water, geen onderdompeling. De doop vindt te midden van de gemeente plaats met gebruikmaking van de orden van dienst zoals deze staan in het dienstboek. De vragen die gesteld worden aan de doopouders kunnen alleen beantwoordt worden als één of beide ouders belijdend lid zijn. 

Het dopen vindt plaats in een morgendienst. De tijd en plaats worden in het kerkblad en in de kerk aangekondigd..

Bent u als ouder(s) geen lid van onze gemeente en wilt u bij ons uw kind laten dopen? Dan dient u bij uw eigen kerkenraad toestemming te vragen (een zogenaamd consent).