Indien een uitvaart vanuit de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem geregeld moet worden, dient er contact opgenomen te worden met de verantwoordelijke voor het buffetbeheer. Buffetbeheerder(ster) weet of er die dag wat te doen is in
de kerk of niet en kan regelen dat de kerk vrij gemaakt wordt voor de uitvaart.

Buffetbeheerder(ster) stemt met de kosters af wie er aanwezig kan zijn bij de uitvaart.

Buffetbeheerder(ster) stemt met de uitvaartleider af of er wel of geen koffie/thee/fris geschonken moet worden. Indien er koffie/thee/fris geschonken moet worden regelt buffetbeheerder (ster) dames/heren om te bedienen. Buffetbeheerder(ster)
stemt met de uitvaartleider c.q. predikant af of er een organist moet zijn en wie er van het Beamerteam aanwezig kan zijn.

De uitvaartleider stemt met de koster af hoe de kerkzaal ingericht moet zijn. De koster regelt dat de kerkzaal juist is ingericht, paaskaars brand en de klokken geluid worden.

Indien de uitvaart voor een lid van de Gereformeerde Kerk Gameren/Zuilichem is, worden er geen kosten in rekening gebracht voor het gebouw, de predikant en de organist. De bediening en de gebruikte consumpties worden wel in rekening
gebracht. Buffetbeheerder(ster) geeft de informatie hierover door aan de penningmeester. Wanneer het geen lid van de Gereformeerde Kerk Gameren/Zuilichem betreft, zullen er ook andere kosten in rekening gebracht worden

Gegevens buffetbeheerder(ster)

Frandirka Dingemans – van Maaren
Parallelweg 2
5305 TB ZUILICHEM
Mobiel 06 1352 4550
Email