Stuur bij verhuizing altijd een verhuiskaart naar de scriba en het kerkelijk bureau, zodat uw verhuizing tijdig geregistreerd kan worden. Het gevolg van uw verhuizing kan zijn dat u automatisch wordt uitgeschreven uit onze kerk, ook als u binnen de gemeente Zaltbommel verhuist. Als er een PKN-gemeente bij uw nieuwe adres in de buurt is, zult u daar naar toe worden overgeschreven. Wilt u toch bij onze gemeente ingeschreven blijven staan, neem dan contact op met het kerkelijk bureau, het liefst via e-mail. Er zijn grenzen aan onze gemeente, ook al zijn we een streekgemeente. Daarom kunt u bij verhuizing buiten de Bommelerwaard het beste een nieuwe gemeente zoeken waar u zich thuis voelt. Alleen bij zwaarwegende argumenten kunnen mensen die in de gemeenten grenzend aan de Bommelerwaard wonen, bij ons ingeschreven blijven staan.