Geef zo mogelijk de datum van opname en het betreffende ziekenhuis tijdig door aan de predikant en de wijkouderling. Bij spoedopname zo mogelijk eveneens contact (laten) opnemen met de predikant en/of wijkouderling. Graag even een berichtje wanneer u weer thuis bent gekomen.