Deze pagina gaat worden aangevuld

 

Hartelijke groet, Namens het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem.

Nico Breddels, Voorzitter,