Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de financiële steun die we in het afgelopen jaar van u hebben ontvangen. Die steun is onmisbaar geweest om gemeente te kunnen zijn. Het jaar 2020 is niet gemakkelijk geweest, de ontmoetingen waren spaarzaam, en de deuren van de kerk stonden helaas niet elke zondag open. Gelukkig hebben de mensen van het beamerteam een mooie livestream kunnen opzetten om de diensten bij u thuis te brengen.

Waarom de Actie Kerkbalans?

Gemeente-zijn is niet gratis. We kunnen alleen Gemeente van Christus zijn als we  samen de schouders eronder zetten. Ook dit jaar doen we daarom weer een beroep op u voor een financiële ondersteuning. De uitgaven van de kerk zijn jaarlijks ongeveer € 137.000, gebaseerd op een 100% predikantsplaats. Om deze te kunnen behouden en om de uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen, waren de afgelopen jaren de inkomsten niet toereikend. De opbrengst van de Actie Kerkbalans zou blijvend 20% hoger moeten zijn om de fulltime predikantsplaats te kunnen behouden. U heeft al in de Intercom van december kunnen lezen dat, als dat niet gaat lukken de werktijd van de predikant bijgesteld zal moeten worden.

In deze context willen wij u ook graag attenderen op het feit dat de financiële bijdrage van onze gemeenteleden in veel gevallen al een aantal jaren gelijk is gebleven. Uiteraard zijn we blij met elke bijdrage maar zou u, met het oog op het bovenstaande, uw bijdrage eens willen heroverwegen?

Doet u weer mee? Laat het ons weten!

Wij hopen ook dit jaar weer op uw financiële bijdrage te mogen rekenen, zodat het werk van de kerk ook in 2021 door mag gaan. Het is belangrijk dat we vooraf weten op welk totaalbedrag we kunnen rekenen. Wilt u daarom uw toezegging in het antwoordformulier op de website invullen? Of uw bijdrage doen via dit emailadres of doe uw antwoordformulier in de bus in de hal van de kerk. Ook de brievenbus van de penningmeester (Schoolstraat 37 in Zuilichem) is beschikbaar.

Intekenen KerkBalans

Wanneer u er echt geen gelegenheid voor hebt om het formulier in te leveren, wordt dit bij u opgehaald in de week van 1 tot en met 6 februari door een aantal betrokken vrijwilligers. Vanwege de beperkingen door het coronavirus doen we dat liever niet en vragen wij u vriendelijk te kiezen voor één van de eerder genoemde mogelijkheden.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Wij zijn graag bereid deze te beantwoorden, via email, via telefoonnummer 06-50224868, of uiteraard persoonlijk.

Hartelijke groet,
Namens het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem.

Nico Breddels, Voorzitter,