2-jaarlijks zendingsproject

Als gemeente ondersteunen wij elke 2 jaar een zendingsproject in binnen of buitenland. in 2021 en 2022 is dit Living Waters Village. 


Het project

Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay wonen al meer dan 16 jaar in de jungle van Borneo. Hij ontmoette haar in Australië en samen hadden ze een droom: Gods liefde uitdelen in Borneo. Wat begon met 1 kind is nu een opvanghuis voor 600 verwaarloosde kinderen geworden. Ze zijn bezig met de bouw van een kinderdorp waar in totaal 1000 kinderen opgevangen kunnen worden. Zij krijgen daar verzorging en onderwijs en worden bovendien begeleid om te terug te kunnen keren naar hun dorpen om daar het evangelie te brengen.

Ze hebben 300 hectaren land in de jungle gekocht en zijn een enorm bouwproject begonnen. Hier willen ze aan 1000 verwaarloosde kinderen onderdak geven. Er komen scholen voor 2000 kinderen van basisonderwijs tot hoger onderwijs. Verder komt er een accommodatie voor medewerkers en docenten, een trainingscentrum, een Praise-en Worship centrum, een polikliniek, een ziekenhuis, een Bijbelschool, een bakkerij, een administratiegebouw, een crèche voor de kleinsten, radio station en naai-atelier.

Behalve dat de kinderen lichamelijke verzorging krijgen en onderwijs ontvangen krijgen ze ook geestelijke training. Ze begeleiden deze jonge mensen zo, dat ze naar hun dorpen terug kunnen keren, om ook in onbereikbare dorpen kerken te beginnen en het evangelie en hulpverlening aan hun eigen bevolking te brengen.