Update agenda en bijlagen.

In verband met een paar kleine wijzigingen is een nieuwe versie van agenda en bijlagen (samen in 1 document) beschikbaar.

Langs deze weg namens de kerkenraad nogmaals van harte uitgenodigd voor kerkdienst en gemeenteavond!

Hartelijke groet,

Bert van Willigen