Wat heeft u altijd al aan een dominee willen vragen? Gemeenteavond 2024 biedt u de kans daarvoor!

Aanstaande woensdag is, aansluitend na de bidstonddienst, onze jaarlijkse gemeenteavond. De agenda en de bijlagen kunt u terugvinden in (1 document) bij dit bericht en in de documententab van de Scipio-app.

Naast informatie uit de verschillende colleges is er deze gemeenteavond ook de gelegenheid voor een verdere kennismaking met onze predikant. Aan de hand van een ‘vragenpot’ wordt hij geinterviewd. En u kunt vragen aanleveren voor ‘de pot’. Per whatsapp aan Bert van Willigen op telefoonnummer 06 502 35 707 of per mail aan [email protected].

Worden alle vragen beantwoord?….misschien wel, misschien niet. Maar in dit geval, niet ingeleverd, is zeker niet gesteld en niet beantwoord!

Namens de kerkenraad van harte uitgenodigd voor de bidstonddienst én voor de gemeenteavond!

Hartelijke groet,

Bert van Willigen