Op dit moment is er in de kerkenraad nog een vacature voor het ambt van scriba. Daarnaast ontstaat er een vacature bij de Commissie van Kerkrentmeesters. Daar is een Penningmeester nodig. De kerkenraad roept u op om namen in te dienen van gemeenteleden die u geschikt vindt om het ambt van scriba te vervullen of de functie van penningmeester bij de Commissie van Kerkrentmeesters. Denamen kunt u tot en met 29 oktober inleveren bij de plaatsvervangend scriba, Frandirka Dingemans, via een ondertekend briefje of onderstaand formulier.