Verzoekliederen

Geef hier uw verzoekliederen op.  Let erop dat niet alle youtubevideo’s kunnen worden getoond ivm auteursrechten. Video’s van Nederland Zingt, Sela en Opwekking zijn meestal wel toegestaan.

Graag indienen voor vrijdagmiddag 16:00